sekrety Warrior Within - poradnik

Dział dotyczący PoP 2, PoP 3D, PoP: Piaski Czasu, PoP: Dusza Wojownika oraz PoP: Dwa Trony

Moderator: English Moderator Team

Post Reply
User avatar
Dr_Bakier
Beylerbey
Beylerbey
Posts: 60
Joined: May 19th, 2003, 11:45 am
Location: Warszawa
Contact:

sekrety Warrior Within - poradnik

Post by Dr_Bakier » February 23rd, 2005, 1:22 pm

??yjemy w takich okrutnych czasach ??e za gry trzeba p??aciÄ? grubo ponad p????torej st??wy (konsole), trudno wiÄ?c nie wymagaÄ? aby gra nie zosta??a zbyt szybko od??o??ona na p????kÄ?. Oczywi??cie niekt??re gry same w sobie sÄ? d??ugie (np. japo??skie RPG) i ko??czÄ? siÄ? dopiero po kilkudziesiÄ?siu godzinach :twisted: , ale w przypadku zrÄ?czno??ci??wek tw??rcy dezydujÄ? siÄ? na umieszczenie w ??wiecie gry r????nych bonus??w. Takie dodatki powodujÄ? ??e gracz kt??remu spodoba??a siÄ? gra nie odstawi jej zbyt szybko chcÄ?c z niej wycisnÄ?Ä? co siÄ? da. W "Sands of Time" takich ukrytych d??br nie by??o zbyt du??o ale znakomicie przed??u??a??y ??ewotno??Ä? produktu (w przypadku xboxa by??y to 2 pierwsze czÄ???ci sagi + pierwszy level PoP w oprawie godnej nowoczesnych konsol). Programi??ci z UBiSoft Montreal idÄ? za ciosem i w kontynuacji umie??cili mn??stwo sekret??w, dodam tylko ??e bardzo mnie taka postawa cieszy;) Teraz ma??y apel: [glow=red]Najpierw uko??cz Warrior Within a dopiero potem we?? siÄ? za odkrywanie[/glow] MiÄ?dzy innymi dlatego ??e do opisu bÄ?de wykorzystywa?? wydarzenia kt??re mogÄ? zdradziÄ? Ci niekt??re ciekawe niuanse scenariusza, s??owem: nie sko??czy??e?? jeszcze PoPWW? To nie czytaj;)

Nie jest to kompletny poradnik, sam nie wszystko jeszcze odblokowa??em (ale nie ukrywam ??e jest to zdecydowana wiÄ?kszo??Ä?;) ) ale to co uda??o mi siÄ? odnale??Ä? postaram sie w miarÄ? dok??adnie opisaÄ? 8)

[ Dodano: 2005-02-23, 12:40 ]
A) All Secondary Weapons
To chyba najprostsze zadanie, trzeba odnale??Ä? wszystkie alternatywne bronie. Ju?? po pierwszym przej??ciu gry zdobÄ?dziesz wiÄ?kszo??Ä?. Aby mieÄ? komplet nale??y podnosiÄ? bro?? po ka??dym przeciwniku i sprawdzaÄ? ka??dy stojak z orÄ???em, wszystkie sÄ? na widoku wiÄ?c z ich odnalezieniem nie bÄ?dzie k??opotu. Ka??dÄ? podniesionÄ? bro?? mo??esz obejrzeÄ? w menu g????wnym; ciekawostka: prawie wszystkie majÄ? swoje nazwy, ??e te?? im siÄ? chcia??o wymy??laÄ?;)

B) Artworks
Czyli rysunki koncepcyjne kt??re bra??y udzia?? w procesie tworzenia gry. Od siebie dodam ??e czÄ???Ä? z nich jest do obejrzenia na oficjalnej stronie co trochÄ? demotywuje (przynajmniej mnie) ale warto siÄ? pomÄ?czyÄ? bo niekt??re sÄ? po prostu ??liczne. Artworki odkrywa siÄ? poprzez otwieranie skrzy??, na ekranie pokazuje siÄ? odpowiedni komunikat. Wszystkich skrzy?? jest w grze 50 i grajÄ?c po prostu nie da siÄ? ich nie widzieÄ?. Niekt??re sÄ? ustawione w ten spos??b ze nie da siÄ? ich zauwa??yÄ?, inne stojÄ? na uboczu lub zas??aniajÄ? je beczki. Ale najlepsze obrazki sÄ? znakomicie ukryte, trzeba padaÄ? ka??dÄ? ??cianÄ? a w skrajnych przypadkach nadrobiÄ? kawa?? drogi;) Sam nie odblokowa??em wszystkich wiÄ?c nie bÄ?de siÄ? wymÄ?drza??. Samodzielne odnalezienie wszystkich 50 to zadanie dla prawdziwego hardkorowego gracza :!:

C) Ilustrations
Obrazki kt??rych nie znajdziesz w skrzynkach, aby oblokowaÄ? komplet musisz obejrzeÄ? alternatywne zako??Ä?zenie (o nim p????niej)

D) Making off
Uko??czenie gry na dowolnym poziomie trudno??ci odblokuje dwa filmiki z produkcji PoPWW, sÄ? nawet niez??e ale bez rewelacji. Dodatkowo oblokujÄ? te?? kr??tki pokaz przeciwnik??w. Wszystko w sekcji "wideo";

E) Second Ending
Uwaga, to najlepszy specja??. Alternatywne zako??czenie jest ciekawsze od podstawowego i otwiera furtkÄ? do sequela. Jednak aby je obejrzeÄ? trzeba siÄ? sporo napociÄ?. "Wystarczy" zdobyÄ? Water Sword - specjalny miecz kt??ry opr??cz niszczenia ??cian posiada moc zmienienia przeznaczenia. Water Sword bÄ?dzie le??a?? w sali z klepsydrÄ? po zdobyciu wszystkich DZIEWIÄ?CIU life upgrades!

[ Dodano: 2005-02-23, 13:30 ]
F) Secret Weapons
A?? siÄ? nie chce wierzyÄ? ??e na ??wiecie sÄ? ludzie kt??rzy sami odnajdujÄ? takie rzeczy :D SÄ? to prawdziwe rarytasy, ale ich zdobycie nie nale??y do ??atwizny. Tajnych broni jest piÄ?Ä?, ja odkry??em tylko cztery. Nie sÄ? to podstawowe miecze, podnosi siÄ? je jak normalnÄ? drugÄ? bro??. Ale uwaga, wystarczy nacisnÄ?Ä? rzut broniÄ? i traci siÄ? ten bonus, trzeba uwa??aÄ?. Nic tak nie denerwuje jak przpadkowe wyrzucenie d??ugo poszukiwanego orÄ???a, w takim wypadku polecam cofniÄ?cie czasu. W przeciwie??stwie do zwyk??ych drugich broni te bonusowe nie niszczÄ? siÄ?, zatem nic nie sztoi na przeszkodzie aby u??ywaÄ? ich do ko??ca gry (Yeah!). Do oblokowania bÄ?dziesz potrzebowa?? Scorpion Sword (znajdujesz go w wiÄ?zieniu) gdy?? dziÄ?ki niemu mo??esz przebiÄ? siÄ? przez ??ciany. Ok, zaczynamy:

#1 RÄ?kawice Tej broni nie uda??o mi siÄ? odnale??Ä? poniewa?? wszystkie sejwy mam zrobione zbyt p????no a nie mia??em czasu graÄ? jeszcze raz od nowa. Bro?? mo??na znale??Ä? to zrobiÄ? tylko w jednym momencie gry! Zaraz po pierwszej walce z KaileenÄ? bÄ?dziesz zmuszony do ucieczki przed DahakÄ?. Po dotarciu do grobowca ksiÄ???e bÄ?dzie kilkakrotnie ucieka?? przed demonem, w czasie jednej z tych ucieczek trzeba szukac tej broni.

#2 Kij hokejowy [czas: Przesz??o??Ä?] Naj??atwiejsza do odnaleziania bro??, praktycznie nie wymaga nad??o??enia drogi. Ma ca??kiem przyzwoity damage ale trochÄ? wolno siÄ? niÄ? macha. Punktem wyj??cia bÄ?dzie Central Hall, czyli miejsce z d??wigniÄ? (uruchamianÄ? za pomocÄ? Serpent Sword), jest to punkt centralny ca??ej wyspy. Ustaw d??wigniÄ? na p????noc (czyli w kierunku komnaty Cesarzowej). W ten spos??b bÄ?dziesz m??g?? (obijajÄ?c siÄ? od ??cian) zej??Ä? z jednej z krawÄ?dzi (lewa krawÄ?d?? - stojÄ?c przodem do komnaty Cesarzowej). NastÄ?pnie zejd?? jeszcze ni??ej, teraz poziomy bieg po ??cianie i odbijanie siÄ? od ??cian (tym razem do g??ry). Potem znowu poziomy bieg po ??cianie i zeskawanie (??ciana-??ciana). Teraz znajdujesz siÄ? przed wej??ciem do jednego z Life Upgrades (o nich p????niej), nie wchod?? tam, po prawej stronie wej??cia jest "zniszczalna" ??ciana. W ??rodku znajdziesz kij hokejowy.

#3 Pluszowy misiek [czas: Tera??niejszo??Ä?] Misiek jest podobny do tego jaki mia?? Ja?? Fasola :wink: Podobno przy ka??dym uderzeniu mi??kiem odnawia siÄ? ??ycie ksiÄ?cia ale ja tego nie zanotowa??em, opr??cz kozackiego wyglÄ?du bro?? ma niewiele do zaoferowania. Odnalezienie go wymaga nad??o??enia sporego kawa??u drogi;) Po zdobyciu Scorpion Sword skieruj siÄ? do Mechanical Tower. Musisz dotrzeÄ? do miejsca gdzie walczy??e?? z drugim Brute'm (to ten kolos), to jest to samo miejsce w kt??rym jako SandWraith spa??e?? w kanale wentylacyjnym;) Dobra, teraz wiesz ju?? gdzie jeste??. Z tego miejsca masz dwa wyj??cia, albo bieg po ??cianie do ??opatek wodnych, albo po schodach. Ty skieruj siÄ? w lewo, po schodach dojdziesz do miejsca w kt??re w przesz??o??ci by??o poka??nym do??em z kolcami, teraz na dnie jest tylko trochÄ? wody. Zejd?? na d???? i rozwal jednÄ? ze ??cian. PamiÄ?taj ??e musisz byÄ? w tera??niejszo??ci, a przed podniesieniem broni mo??esz jÄ? obejrzeÄ? w widoku FPP.

#4 Flaming ogrodowy [czas: Tera??niejszo??Ä?] Kto by pomy??la?? ??e taki ozdobny bajer mo??e byÄ? niez??ym substytutem miecza;) Odnalezienie ptaka (??eby by??a jasno??Ä?: jest sztuczny;) ) tak??e wymaga nad??o??enia drogi. Id?? do Water Tower, dosta?? siÄ? na g????wny, najwy??ej po??o??ony balkon (pionowy bieg po ??cianie + odbicie na drabinkÄ?, potem przeskok na p????kÄ? z kolejnÄ? drabinkÄ?, na g??rze ju?? tylko poziomy bieg i jeste?? na miejscu). Z tego miejsca masz trzy g????wne drogi do wybory. Pierwsza z lewej prowadzi do g????wnej d??wigni uruchamiajÄ?cej Water Tower, olewka. ?šrodkowa droga prowadzi do portalu, z balkonu powinienie?? zauwa??yÄ? stojÄ?cego Crow Mastera. Prawa droga to tylko p????ka skalna z prze??Ä?cznikiem. Id?? ??rodkowÄ?, prosto do portalu (po drodze rozwal tego leszcza Crow Mastera) Po przej??ciu wr??Ä? na balkon, widzisz teraz ??e jest on trochÄ? inny. Wcze??niej ucieka??e?? tedy przed DahakÄ? i nie by??o czasu na dok??adne obadanie tego miejsca. Przeda wszystkim prawa droga jest ca??kowicie zablokowana przez wielki g??az, tam musisz siÄ? dostaÄ?. Potem musisz dostaÄ? siÄ? do prze??Ä?cznika kt??ry w przesz??o??ci powodowa?? wysuniÄ?cie siÄ? fragmentu ??ciany dziÄ?ki czemu mog??e?? z??apaÄ? siÄ? drÄ???ka (trzeba by??o spowolniÄ? czas wiÄ?c chyba pamiÄ?tasz tÄ? akcjÄ?)W tera??niejszo??ci uruchomienie prze??Ä?cznika tak??e spowoduje wysuniÄ?cie siÄ? fragmentu ??ciany (tego samego) ale bez po??piechu, tym razem nie ucieknie :wink: Analogicznie jak w przesz??o??ci wejd?? na to cienkie co w przesz??o??ci by??o drÄ???kiem ale teraz zmieni??o siÄ? w ten dziwny tw??r po kt??rym mo??na chodziÄ? :mrgreen: Teraz zejd?? na zero??niÄ?tÄ? p????kÄ? skalnÄ? i rozwal jednÄ? ze ??cian. Mo??esz siÄ? dowoli nacieszyÄ? r????owym Flamingiem, statystyki broni nie sÄ? rewelacyjne ale daje ona dzikÄ? satysfakcjÄ? :twisted:

#5 Miecz ??wietlny [czas: Przesz??o??Ä?] Jest to zdecydowanie najlepsza ukryta bro?? w ca??ej grze. Powiem tylko ??e warto jÄ? zdobyÄ? bo ksiÄ???e z Water Swordem w jednej i Glowing Swordem w drugiej rÄ?ce staje sie niepokonanym m??cicielem nawet w trybie HARD. Szkoda ??e bro?? zdobywa siÄ? tak p????no, ale za to nie trzeba nadrabiaÄ? drogi. Podobno z ka??dym uderzeniem zwiÄ?ksza siÄ? moc miecza, ja niczego takiego nie zauwa??y??em, miecz tak samo wymiata?? od poczÄ?tku do ko??ca;) Opr??cz przekozackiego wyglÄ?du bro?? ma najlepsze statystyki i a?? ??al jÄ? upuszczaÄ?;) Jak zdobyÄ? to cacko? Proste, uciekajÄ?c przed DahakÄ? trafisz do Magic Cavern, czyli systemu jaski??. Zapewne pamiÄ?tasz labirynt w mgle, musia??e?? go przej??Ä? w obie strony (z powrotem ze spowolnionym czasem) ??eby otworzyÄ? kratÄ?. Po przej??ciu przez kratÄ? znajdziesz siÄ? w ma??ym pomieszczeniu w kt??rym prze??Ä?cznik otwierajÄ?cy nastÄ?pne drzwi (czy kratÄ?; jak kto woli) umieszczony jest na dole dosyÄ? sporego wg??Ä?bienia. Kiedy bÄ?dziesz ju?? na dole zniszcz jednÄ? ze ??cian a zdobÄ?dziesz ??wietnÄ? bro??!. Zdaje siÄ? ??e bro?? mocniej ??wieci gdy ksiÄ???e w pobli??u wrog??w ale byÄ? mo??e to moja nadinterpretacja:)

G) Life Upgrades
Na wyspie czasu ukryto dziwiewiÄ?Ä? kapliczek zwiÄ?kszajÄ?cych pasek ??ycia (odpowiednik HUBa z SoT). Po zebraniu kompletu pasek ??ycia bÄ?dzie dwukrotnie d??u??szy od podstawowego i uzyskasz mo??liwo??Ä? obejrzenia alternatywnego zako??czenia. Miejsc??wki nie sÄ? jako?? specjalnie ukryte (sÄ? wyjÄ?tki) i wystarczy dok??adnie siÄ? rozglÄ?daÄ? aby odnale??Ä? wiÄ?kszo??Ä?. Przed ka??dÄ? kapliczkÄ? znajduje sie tor przeszk??d kt??ry deaktywuje siÄ? po zdobyciu upgrade'u. I dosyÄ? istotny aspekt: mo??na je odnale??Ä? tylko bÄ?dÄ?c w przesz??o??ci!

#1. PamiÄ?tasz miejsce (pomost) w kt??rym pierwszy raz walczy??e?? (w tera??niejszosci) z tym s??abeuszem Crow Masterem? W przesz??o??ci wr??Ä? w to miejsce, zauwa??ysz ??e da siÄ? wbiec na jednÄ? ze ??cian (poro??niÄ?ta ro??linno??ciÄ?). DziÄ?ki temu dostaniesz siÄ? na wy??szÄ? kondygnacjÄ?. Tam rozwal trzech pirat??w, przed schodami zwr??Ä? uwagÄ? na beczki, po ich rozwaleniu znajdziesz prze??Ä?cznik. Otwiera on malutkie wej??cie zaraz za ko??cem schod??w (u g??ry) przez kt??re mo??esz siÄ? przeturlaÄ?. Teraz wystarczy zdÄ???yÄ?. Zaraz po otwarciu wskocz na schody i doturlaj siÄ? po nich do malutkiego wej??cia zanim siÄ? zamknie.

#2. Moim zdaniem to najsprytniej ukryty LU w ca??ej grze, i zarazem jeden z dw??ch kt??rych nie uda??o mi siÄ? samodzielnie odnale??Ä?. Jego zdobycie jest banalnie ??atwe. Po drugiej walce z Shahdee wystarczy przesunÄ?Ä? o??tarz, otworzy sie wej??cie.

#3. Zdobycie tego LU pokrywa sie ze zdobyciem kija hokejowego wiÄ?c nie bÄ?de siÄ? produkowa?? (czytaj wy??ej). Je??li za?? masz problemy ze zlokalizowaniem wej??cia to sta?? na jednej z krawÄ?dzi w g????wnym hallu (Central Hall) i dok??adnie siÄ? rozejrzyj. Szukane wej??cie to jedyny otw??r kt??ry znajduje siÄ? poni??ej poziomu.

#4. Jak wy??ej zacznij w hallu g????wnym. Ustaw d??wignie w pozycji bazowej, czyli w ten spos??b ??eby?? za pomocÄ? kolumn m??g?? dostaÄ? siÄ? na po??o??ony wysoko balkon (ten z zas??onÄ?). Szed??e?? tamtÄ?dy zanim jeszcze uzyska??e?? Serpent Sword. Teraz id?? do wielkiej sali, tam zaatakuje ciÄ? ??mieszna grupka przeciwnik??w. Potem podÄ???aj takÄ? samÄ? jak za pierwszym razem drogÄ?. Przy pierwszym podej??ciu musia??e?? pokonaÄ? ninj??wÄ?, uruchomiÄ? prze??Ä?cznik i po kotarze zjechaÄ? na d????. Teraz nie wchod?? na k??adkÄ?, tylko zosta?? na ostatniej platformie. Zauwa?? ??e kratka jest zniszczona, dokonaj dzie??a destrukcji i wejd?? do ??rodka. WewnÄ?trz znajdziesz skrzynkÄ?, wysu?? jÄ? i podsu?? do jednej ze ??cian. Po wej??ciu na skrzynkÄ? wykonaj pionowy bieg po ??cianie i podw??jne odbicie, jeszcze tylko tor przeszk??d i po wszystkim. SÄ?k w tym ??e do tego bÄ?dzie potrzebny Scorpion Sword wiÄ?c wr??Ä? tu dopiero po ucieczce z wiÄ?zienia.

#5. Ten LU znajduje siÄ? w Water Tower. Zanim otworzysz g????wne wrota czeka ciÄ? ma??a wycieczka. Jest takie miejsce w kt??rym d??wignie zamyka drziw kt??rymi przyszed??e?? i otwiera te kt??rymi musisz przej??Ä? (i vice wersa). Dalej jest dosyÄ? rozleg??a platforma na kt??rej walczysz z wieloma przeciwnikami. Po pokonaniu wszystkich (piraci, tancerki i cienie) obadaj wszystkie krawÄ?dzie (opuszczajÄ?c siÄ? gdzie siÄ? da), z jednej strony znajdziesz skrzynkÄ? a z innej zej??cie ni??ej. Potem czeka ciÄ? bieg po ??cianie i gotowe.
Image


#6. Water Tower. W pomieszczeniu w kt??rym uruchamia??e?? dop??yw wody. Opr??cz d??wigni znajduje siÄ? tu kilka p????ek po kt??rych dostaniesz siÄ? do LU.
Image


#7. PamiÄ?tasz miejsce w Mechanical Tower gdzie Brute rzuca?? w ciebie zdech??ymi spike beastami? Fajny motyw, szczeg??lnie ??e p????niej mo??na mu by??o siÄ? "odwdziÄ?czyÄ?";) WchodzÄ?c do wielkiej sali nale??a??o skrÄ?ciÄ? w prawo i sprowokowaÄ? go do rzutu w ??cianÄ?, dziÄ?ki czemu odkrywa??o siÄ? fontannÄ? i prze??Ä?cznik. Aby odnale??Ä? LU nale??y zrobiÄ? to samo ale po lewej stronie.

#8. Po walce z bossem w wiÄ?zieniu (ulepszony Brute) dosta?? siÄ? na wy??szÄ? kondygnacjÄ? gdzie bÄ?dzie na ciebie czeka??a weso??a ekipa egzekutor??w. Jak ju?? ich pozabijasz to rozejrzyj siÄ? dok??adnie, dwie ??ciany sÄ? zniszczalne. Jedna to wej??cie do celi w kt??rej znajdziesz przycisk, druga to wej??cie do pomieszczenia ze stalowymi drzwiami [zaznaczy??em na zdjÄ?ciu]. Jak siÄ? pewnie domy??lasz przycisk w celi podnosi drzwi. Tyle ??e zamykajÄ? siÄ? one dosyÄ? szybko tak wiÄ?c ??eby zdÄ???yÄ? musisz spowolniÄ? czas.
Image


#9. Ostatni LU znajdziesz w bibliotece. Zaraz po pojedynku na ortagonalnej k??adce (czyli tej o kszta??cie o??miokÄ?tu) musisz przeskoczyÄ? na kolejnÄ?. Ale zanim z niej zejdziesz rozejrzyj siÄ? dok??adnie, w jednej ze ??cian znajdziesz otw??r czyli rzadko spotykana rzecz w bibliotece;) Dostanie siÄ? do niego nie sprawia problem??w.

To jak na razie wszystkie sekrety jakie ma do zaoferowania PoPWW. Je??li jest co?? o czym zapomnia??em do ??mia??o mo??esz mi to wypomnieÄ?;) W tym po??cie odpowiem (a jak nie ja to mo??e kto?? inny)na wszystkie pytania dotyczÄ?ce lokalizacji bonus??w.
Last edited by Dr_Bakier on February 24th, 2005, 10:24 am, edited 4 times in total.

User avatar
tV2
Sheikh
Sheikh
Posts: 25
Joined: January 22nd, 2005, 3:26 pm
Location: Ostrow Wielkopolski
Contact:

Post by tV2 » February 23rd, 2005, 4:48 pm

?šwietny pomys??. Wielkie brawa dla ciebie Dr_Brakier :P

p.s. temat przyklei??em :)

Autor_Serwisu
Vizier
Vizier
Posts: 102
Joined: January 22nd, 2005, 9:23 pm
Location: Poland
Contact:

Post by Autor_Serwisu » February 23rd, 2005, 5:09 pm

SWIETNE!! Tylko tak dalej!
A najlepszy jest "Flaming ogrodowy" :mrgreen: Az szkoda ze nie moge grac w gry 3D...

User avatar
Dr_Bakier
Beylerbey
Beylerbey
Posts: 60
Joined: May 19th, 2003, 11:45 am
Location: Warszawa
Contact:

Post by Dr_Bakier » February 24th, 2005, 10:39 am

Zawsze powtarza??em ??e nie ma to jak za??atwiÄ? przeciwnika pluszowym misiem :twisted: Doda??em opis jak znale??Ä? wszystkie 9 Life Upgrades, teraz bez problemu mo??na odblokowaÄ? drugie zako??czenie (choÄ? najpierw lepiej obejrzeÄ? to podstawowe). Z nieodkrytych rzeczy jest najwy??szy poziom trudno??ci: Impossible, by?? na targach a w ostatecznej wersji nie uda??o mi siÄ? go oblokowaÄ?.

User avatar
KiLLeR_TM
Sheikh
Sheikh
Posts: 30
Joined: May 9th, 2005, 3:20 pm
Location: Lubliniec

Post by KiLLeR_TM » May 16th, 2005, 2:46 pm

g??upio siÄ? pytam, ale jakie sÄ? dotÄ?pne poziomy trudno??ci??? :mrgreen:

User avatar
KiLLeR_TM
Sheikh
Sheikh
Posts: 30
Joined: May 9th, 2005, 3:20 pm
Location: Lubliniec

Post by KiLLeR_TM » May 17th, 2005, 3:27 pm

hehe

a m??g??by kto?? zrobiÄ? screeny tych broni??? :)
ja jeszcze nie mam PoP:WW, poza tym i tak by nie dzia??a??o :mrgreen:

User avatar
Kondziu
Beylerbey
Beylerbey
Posts: 70
Joined: May 12th, 2005, 4:55 pm
Location: Trzebnica
Contact:

Bronie

Post by Kondziu » June 5th, 2005, 10:44 am

Ja przeszed??em Princa 7 razy i mialem wszystki bronie oprocz tych rÄ?kawic :( Warto przej??Ä? gre aby zobaczyÄ? chocia?? grafiki bo dla mnie sÄ? one rewelacyjne ;) Z tego co tu wyczyta??em to nie ma ju?? innych dodatk??w a poziom imposible odblokowywuje siÄ? wtedy gdy grÄ? przejdziemy na trzech poziomach podstawowych ;)
.: Nie Mo??esz ZmieniÄ? Swojego Przeznaczenia, Nikt Nie Moze :.

User avatar
KiLLeR_TM
Sheikh
Sheikh
Posts: 30
Joined: May 9th, 2005, 3:20 pm
Location: Lubliniec

Post by KiLLeR_TM » June 28th, 2005, 10:23 pm

eee, da mi kto?? te screeny??? :D
Ja przeszed??em Princa 7 razy i mialem wszystki bronie oprocz tych rÄ?kawic

to zr??b mi screeny jak siÄ? nudzisz :mrgreen: :P

kamil88
Scholar Scribe
Scholar Scribe
Posts: 1
Joined: August 11th, 2005, 7:54 pm
Location: Knur??w

9 Life Upgrade

Post by kamil88 » August 11th, 2005, 8:22 pm

Witam,jestem tu nowy i mam ma??y problem{Korzystam z opisu POP:Warrior Within z gazety PlayerStation Plus numer 1/45/2004 }ze znalezieniem DziewiÄ?tego{wed??ug tego opisu}LU.Ot????{Cytat z Gazety:"Po powrocie do Sali Kolumnowej ustawi??em filary tak,by m??c wskoczyÄ? na balkon,przebieg??em korytarze z Pu??apkami i dosta??em siÄ? do wysokiej sali w kt??rej Shandee zatrzasne??a za sobÄ? drzwi,gdy jÄ? ??ciga??em.Teraz powt??rzy??em czÄ???Ä? drogi na najwy??sze poziomy sali,a?? trafi??em na pomost z pordzewia??Ä? kratÄ? i skrzyniÄ? stojÄ?cÄ? za niÄ?.Rozwali??em kratÄ?,wysunÄ???em skrzynie i przesunÄ???em jÄ? pod ??cianÄ? ze ??wiecami.NastÄ?pnie podbieg??em w g??rÄ?,odbi??em siÄ? od dw??ch ??cian w g??rze i wszed??em do ukrytego korytarza...}PrzesunÄ???em kierat tak ??eby wskoczyÄ? na balkon,przeszed??em przez pu??apki i niewiem co dalej???

User avatar
Dr_Bakier
Beylerbey
Beylerbey
Posts: 60
Joined: May 19th, 2003, 11:45 am
Location: Warszawa
Contact:

Re: sekrety Warrior Within - poradnik

Post by Dr_Bakier » September 1st, 2005, 5:59 pm

Dr_Bakier wrote: #4. Jak wy??ej zacznij w hallu g????wnym. Ustaw d??wignie w pozycji bazowej, czyli w ten spos??b ??eby?? za pomocÄ? kolumn m??g?? dostaÄ? siÄ? na po??o??ony wysoko balkon (ten z zas??onÄ?). Szed??e?? tamtÄ?dy zanim jeszcze uzyska??e?? Serpent Sword. Teraz id?? do wielkiej sali, tam zaatakuje ciÄ? ??mieszna grupka przeciwnik??w. Potem podÄ???aj takÄ? samÄ? jak za pierwszym razem drogÄ?. Przy pierwszym podej??ciu musia??e?? pokonaÄ? ninj??wÄ?, uruchomiÄ? prze??Ä?cznik i po kotarze zjechaÄ? na d????. Teraz nie wchod?? na k??adkÄ?, tylko zosta?? na ostatniej platformie. Zauwa?? ??e kratka jest zniszczona, dokonaj dzie??a destrukcji i wejd?? do ??rodka. WewnÄ?trz znajdziesz skrzynkÄ?, wysu?? jÄ? i podsu?? do jednej ze ??cian. Po wej??ciu na skrzynkÄ? wykonaj pionowy bieg po ??cianie i podw??jne odbicie, jeszcze tylko tor przeszk??d i po wszystkim. SÄ?k w tym ??e do tego bÄ?dzie potrzebny Scorpion Sword wiÄ?c wr??Ä? tu dopiero po ucieczce z wiÄ?zienia.
Nie wiem czego tu nie rozumieÄ?, wszystko jasno opisane 8)

bastila
Scholar Scribe
Scholar Scribe
Posts: 1
Joined: January 19th, 2006, 1:10 pm
Location: lodz

Post by bastila » January 19th, 2006, 1:19 pm

znalazlam rekawice, czyli pierwsza ukryta bron. po pierwszej walce z kalina sciga cie dahaka po ucieczce przed nim docierasz do miejsca gdzie dowiadujesz sie o masce upiora, tam musisz podniesc podest z trumna do samej gory i trzeba w tym celu wyciagnac 3 bloki, a wiec jak wyciagniesz pierwszy blok to to zawali sie sciana i musisz skrecic w bok ze schodow i mozesz isc w prawo albo skoczyc w lewo/prosto i tu zwalniasz czas i zamiast biec i turlac sie pod kamieniem odwracasz sie i widzisz stojak na bron, rozwalasz go i podnosisz rekawice (moim zdaniem przypomina rekawiczke myszki miki albo tych postaci z finalfantasy oni tez mieli takie duze dlonie) i uciekasz dalej przed dahaka. znalazlam te rekawice drugi raz przechodzac princa.
pozdr

Luki
Efendi
Efendi
Posts: 7
Joined: March 23rd, 2006, 12:07 am
Location: Krak??w
Contact:

Post by Luki » March 23rd, 2006, 12:19 am

Siema wszystkim :D WW przeszed??em okolo 7 razy, znalaz??em wszystkie bronie, prawie wszystkie artworki etc. ale..... przeszed??em na wszystkich 3 poziomach trudni??ci, a poziomu impossible jako?? w menu STAR NEW GAME niewidze :cry: czy trzeba na wszystkich poziomach sko??czyÄ? gre ze skorpin swordem czy te?? trzeba mieÄ? wszystkie zako??czenia na ka??dym poziomie ? please help me :!:

Post Reply